נכנס

מסתכל

בוחן

מתבונן

סוקר

מסמן

מכתר

מתביית
מפלרטט

מחרטט

בודק

מנשק

מחבק

מפשיט

מתפשט

מתחרמן

מאונן

גוהר

יורד

עולה

חודר

בועל

שוגל

גומר

הולך

וחוזר חלילה.